דרכי ביטול עסקה

הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 03-5106070, במייל info2@ksharimplus.com

או בדואר רשום לכתובת שמשון 5, פארק אולימפיה פתח תקווה מיקוד 4952701, במשרדנו פאי פי פיננסים בע"מ בניין A  או דרך הקישור הייעודי בדף הראשי באתר. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.

לתשומת ליבך, בהיעדר פרטים שיאפשרו לזהות את העסקה ו/או את המוצר/ים מתוך העסקה שהנך מבקש/ת לבטל, יחול עיכוב בביטול עד להבהרת הפרטים באמצעות פרטי הקשר שבידי החברה.